Is het 5 oktober? Leve de voedingsassistent!

Dolfijnen, borstkanker, leraren, de 18de eeuw, techniek. Of voedingsassistenten. Altijd is er aandacht voor iets of iemand. „Het is niet bij te houden, er is iedere dag wel een dag.”

Elke dag een thema. Vandaag is het de dag van de leraar, de dag van de voedingsassistenten en in verschillende gemeenten wordt aandacht aan de ouderen besteed.

En de dag van de leraar valt aan het eind van de week van de dialoog, de wellness, de democratie en de nationale onderwijsweek. Die op zijn beurt weer valt in de maand van borstkanker, de maand van de 18de eeuw in Enschede. En het jaar 2007 is het jaar van de dolfijn, de molens, de techniek, Michiel de Ruyter en het Europese jaar van gelijke kansen voor iedereen.

Een dag van, een week van, een maand van. Het is elke dag, week, maand raak. Een wildgroei aan ‘themadagen’. Het past in deze tijd, zegt Eveline Doelman, medewerker onderzoek etnologie bij het Meertens Instituut: „Tegenwoordig krijgt iets snel een etiket.” Het grote aanbod valt op: „Het is niet bij te houden, er is iedere dag wel een dag. Het geeft een onderwerp status, het is in om het zo te noemen. Waarschijnlijk omdat het daarmee een gezicht krijgt en op de kalender wordt gezet.”

Alexander Osten, voorzitter van VPRA, brancheorganisatie voor public relations en communicatieadviesbureaus, ziet in deze thema’s een vervanging voor de zuilen. „Door ontzuiling zijn mensen hun oude achterban kwijt. Mensen gaan een podium zoeken.” Andrea Wiegman, hoofdredacteur van Eye, een blad over consumententrends, zegt dat het te maken heeft met „groepsgevoel”. „Samen met gelijkgezinden een moment delen en minder individualistisch consumeren.”

De thema’s zijn vrij. Iedereen kan een dag van, een week van, een maand van, een jaar van uitroepen. Bouw een website en zet een actie op. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau wordt nergens een systematische registratie van alle dagen bijgehouden. „Iedereen roept iets. Hoe beter de pr, hoe meer bekendheid.”

Heeft het zin? Het Jaar van de Molens is opgezet omdat het aantal molens in een eeuw van 10.000 naar 1.200 is gedaald en er geld nodig is om er 450 te restaureren. Projectleider Marieke Berendsen: „Het is de bedoeling dat de mensen in de regio de molens bezoeken en er een gevoel bij krijgen.” Het project is een succes, zegt Berendsen. Nieuwe leden hebben zich aangemeld en er is geld ingezameld.

Het Jaar van de Dolfijn is dit jaar internationaal door de Verenigde Naties uitgeroepen omdat elk jaar honderdduizenden dolfijnen door visnetten en vervuiling omkomen. In Nederland wordt het dolfijnjaar gepromoot door de Kustwacht. CampagnecoöRdinator Tim van Beers vertelt dat het doel is om, bijvoorbeeld op een ‘dolfijnendiner’, geld in te zamelen en om het grote aantal dolfijnen dat jaarlijks omkomt onder de aandacht te brengen. Ook dit project is volgens Beers een succes.

Daarnaast, zegt Osten, kunnen organisaties door kortlopende thema’s makkelijk hun onderwerp onder de aandacht brengen bij de pers. „Normaal zal de pers niet over molens schrijven, maar zo’n campagne is een handvat om hier aandacht aan te besteden.”

Het nadeel is volgens Doelman dat „mensen er moe van kunnen worden” en dat door het enorme aanbod „een inflatie” ontstaat. Doelman denkt niet dat serieuze wereldproblemen onder het enorme aanbod lijden. „Iedere organisatie richt zich toch op een eigen doelgroep.” De wereldproblemen worden onder meer door de VN-organisatie Unesco onder de aandacht gebracht. Deze organisatie stelt elk jaar een themajaar vast.

Actualiteit speelt een steeds grotere rol, zegt Doelman. Neem Het Jaar van de Techniek, ingesteld omdat 28 organisaties zich zorgen maken over dreigend tekort aan technisch personeel. Volgens de organisaties telt dit tekort in 2010 70.000 mensen.

Ook op globale schaal wemelt het van themadagen en themajaren. Unesco heeft een aantal dagen uitgeroepen, in de sectoren onderwijs, cultuur en wetenschap, die internationaal op dezelfde dag aandacht krijgen. Bijvoorbeeld World Teachers’ Day. Deze dag wordt vandaag in meer dan honderd landen gevierd.

Lijst van themadagen is te zien opwww.beleven.org/vandaagdedag

Rectificatie / Gerectificeerd

Dolfijnjaar

In het artikel Is het 5 oktober? Leve de voedingsassistent! (5 oktober, pagina 3) staat dat het jaar van de dolfijn wordt gepromoot door de Kustwacht . Dit moet de Kustvereniging zijn.