Investering zonder dollartekens

De zorgsector werkt aan een experiment dat ziekenhuizen toestaat financiers aan te trekken en winst uit te keren.

„Je wordt alleen rijk als je de patiënt goed bedient.”

Directeur Paul Smits van het Medisch Centrum Rotterdam-Zuid (MCRZ) staat klaar om externe financiers aan te trekken. Zijn ziekenhuis stond eens te boek als bijzonder slecht presterend, maar bouwt nu aan een nieuw medisch centrum.

Waarom wilt u investeerders aantrekken en winst uitkeren?

„Om onze ambities sneller te kunnen realiseren en ons te onderscheiden. Met extra geld kan ik verpleegkundigen beter opleiden en aantrekkelijk zijn voor goed personeel op de steeds krappere arbeidsmarkt. Ook kan ik de zorg aan patiënten verbeteren. Ik kan ze sneller uitslagen laten zien, werken aan meer transparantie.”

Hoeveel geld zoekt u en van wie?

„Dat weten we nog niet. Het ministerie is enthousiast, maar moet nog groen licht geven, het liefst voor minimaal vijf jaar. We zoeken investeerders die ook kennis meebrengen. Die bijvoorbeeld een bedrijf in de dienstverlening, logistiek of ICT in hun portefeuille hebben. Van die kennis van de buitenwereld kunnen wij leren. Het zou een pensioenfonds kunnen zijn, maar er zijn heel veel belangstellenden.”

Waarom is investeren aantrekkelijk?

„De zorg is een sector waar ongelooflijk veel geld in om gaat. Investeerders zijn op zoek naar uitdagingen.”

Ziekenhuizen doelmatiger maken?

„Investeerders kunnen daar wel bij helpen ja. Maar daar is toch niets mis mee. Dat willen we toch allemaal?”

Hoe is uitholling van de zorg te voorkomen?

„Men zegt altijd dat investeerders alleen langskomen om geld aan je te verdienen. Maar ziekenhuizen kunnen alleen winst maken met een betere dienstverlening aan de patiënt. Het beeld van investeerders met dollartekens in de ogen is verkeerd. Je kunt afspreken vanaf welk niveau winst uitgekeerd wordt. Dan blijft er ook winst in de zorg zitten. Hierover moeten we nog afspraken maken.”

Als u extra kunt investeren en anderen niet, is dat geen oneerlijke concurrentie?

„Dan hadden andere ziekenhuizen zich ook maar voor dit experiment bij de zorgautoriteit moeten melden.”

Veel mensen zullen bang zijn dat u Amerikaanse toestanden veroorzaakt?

„Juist niet. We zitten in Rotterdam met hele kwetsbare patiënten voor wie we juist meer willen betekenen. Met één nieuwe CT-scan kunnen wij mensen met pijn op de borst sneller duidelijkheid geven. Het is eenvoudig te controleren of wij stiekem patiënten weigeren, zoals in de VS. Als deze proef start zullen wij enorm in de schijnwerpers staan. Dan kan ons ziekenhuis zich geen reputatieschade permiteren. Je wordt alleen maar rijk als je de patiënt goed bedient.”

Lees meer over commercialisering van ziekenhuizen op www.zorgvisie.nl