Geloof jij maar door

Wetenschap en geloof gaan goed samen, bepleit biofysicus Cees Dekker opnieuw in Omhoog kijken in platland.

Nee, zegt minister Plasterk, dat geeft grote problemen.

Eén skelet, twee archeologen die verschillende conclusies trekken over de oorsprong ervan. Opstelling in het Creation Museum in Kentucky ‘that brings the pages of the Bible to life’, aldus de website. Foto AP Mannequins are posed as archeologists in an exhibit at the Creation Museum 03 August 2006 in Petersburg, Kentucky. The museum, scheduled to open in May of 2007, features exhibits showing the Christian biblical interpretation of the origins of man and the universe. Mark Lyons/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPER & TV USE ONLY == AFP

Zoveel succes als in mei 2005 zal Cees Dekker nu waarschijnlijk niet krijgen. Toen was Maria van der Hoeven nog minister van OC&W en na een gesprek met Dekker over de relatie tussen geloof en wetenschap had ze op haar weblog geschreven dat het leven op aarde toch geen gevolg van toeval kon zijn. Er moest wel een intelligent design achter zitten. Zou het geen goed idee zijn als dat op de scholen ook behandeld werd, naast de evolutietheorie?

Maria van der Hoeven moest meteen naar de Tweede Kamer komen om verantwoording af te leggen over deze ongewenste bemoeienis van de politiek met religie. In de weken erna was intelligent design in kranten en op televisie onderwerp van fel debat. En daar was het biofysicus Cees Dekker, hoogleraar in Delft, om te doen geweest met het boek dat hij toen net met veertien andere wetenschappers publiceerde, Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp.

Nu is er een derde boek in de serie, na En God beschikte een worm uit 2006, over de relatie tussen evolutie en schepping. Omhoog kijken in platland heet het. Negentien ‘geleerden van naam en faam’ proberen erin aan te tonen dat het christelijk geloof en wetenschap ‘uitstekend’ samengaan. Het werd deze week aangeboden aan de minister van OCW, Ronald Plasterk.

Toen Van der Hoeven hem in 2005 – Plasterk was nog hoogleraar moleculaire genetica – had uitgenodigd om mee te denken over schepping, evolutie en onderwijs, schreef hij in de Volkskrant dat hij wel wat beters te doen had. „Straks dient zich een stel Indiase fakirs aan die zeggen dat de zwaartekracht niet bestaat.” Maar nu hij zelf minister is, vindt Plasterk Dekkers boek belangrijk genoeg om er in Nieuwspoort een half uur over te discussiëren – of zich als atheïst te profileren?

Toen hij als jongen van zijn geloof viel, had dat niets te maken met wetenschap en alles met moraal en cultuurrelativisme, zegt Plasterk. „Als God ook een olifant kon zijn, dan kon hij ook wel duizend olifanten zijn. Of nul olifanten.”

De wetenschap heeft ook geen argumenten voor of tegen het geloof; ze hebben gewoon niets met elkaar te maken, zegt Plasterk. Hij verwijst naar pagina 61 uit Omhoog kijken in platland, waarop zes plaatjes van telkens twee cirkels staan, de een voor wetenschap, de ander voor geloof. Op het eerste plaatje zijn ze gescheiden, op de volgende raken ze elkaar en daarna gaan ze steeds meer in elkaar over. Plasterk: „Ik ben voor 1!”

Dan kijkt hij naar Dekker en zegt met een lachje dat die zeker voor 2 is. „Want jij vindt dat er wel aanwijzingen zijn dat het een met het ander te maken heeft.” Hij duwt zijn handen tegen elkaar, alsof het de twee cirkels zijn. „En dan kom je in enorme problemen.”

„Hoezo?”, vraagt Dekker.

„Het beeld in de huiskamers is nu dat er een geleerde professor in Delft is met een alternatief voor de evolutietheorie. En dat moeten we dus niet hebben.”

„Maar ik bied helemaal geen alternatief voor de evolutietheorie”, zegt Dekker.

Plasterk: „Mensen denken van wel. Jij schudt nee, maar zo is het wel hoor.”

Op het omslag van Omhoog kijken uit platland staat dat Plasterk het boek van Dekker ‘warm aanbeveelt’ en iemand uit de zaal wil weten waarom. „Omdat het tot discussie aanzet”, zegt Plasterk. „Die is nodig. Ik hoor dat er VU-studenten zijn die geloven in een schepping van zes dagen.”

Waar moet die discussie dan gevoerd worden?

„In elk geval niet in de biologielessen.” Iedereen mag van hem geloven, ook aan de VU. Maar iemand die denkt dat de aarde plat is, kan misschien beter geen geologie geven.

En dat hoofdstuk over de zin van bidden, wat vindt Plasterk daarvan?

„Als je kind erg ziek is of zo, dan denk je moge het niet waar zijn, en dat is toch een schietgebedje, aan wie je het ook adresseert, en dat kan best nuttig zijn.”

„Aha!”, roept Cees Dekker. „Dat sluit je dus niet uit, dat bidden dan zin heeft.”

„Nou probeer je het toch hè?”, zegt Plasterk. „Mij jouw wereldbeeld opdringen.”

„Dat probeer jij toch ook de hele tijd bij mij?”, zegt Cees Dekker.

„Nee hoor”, zegt Plasterk. „Geloof jij maar lekker door. Dat kan mij niks schelen.”

Lees meer over intelligent design op nrc.nl/wetenschap