`Geen creationisme in onderwijs`

brussel, 5 okt. Creationisme, de gedachte dat de wereld in een beperkte tijd is geschapen, mag niet op scholen worden onderwezen als een wetenschappelijke theorie. Dat is de strekking van een resolutie die gisteren is aangenomen door de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa. ”Als we niet voorzichtig zijn kan het creationisme een bedreiging vormen voor de mensenrechten”, aldus de motie. De Raad van Europa is een organisatie van 47 landen in Straatsburg die zich vooral bezighoudt met mensenrechten. Die landen worden opgeroepen ”zich te verzetten” tegen het onderwijzen van het creationisme.