Vertrouw op het hightechpotlood

In het commentaar ‘Vertrouw op het potlood’ (nrc.next, 1 oktober) geeft deze krant een reactie op het advies dat onze commissie vorige week aan de staatssecretaris heeft aangeboden. Over de voorgestelde nieuwe wijze van stemmen schrijft de krant „een modernisering terug naar de eeuw van Jules Verne” en „voor welk probleem is dit een oplossing?” Daaraan wordt de conclusie verbonden dat we ons „vertrouwen voorlopig beter kunnen stellen in andere mensen. En in potloden.” Want: „Maar al te vaak zijn automatiseringsprojecten van de overheid uitgelopen op een deceptie.”

Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de schrijver van dit hoofdartikel niet helemaal begrepen heeft waar het om draait. Het hoofdartikel miskent niet alleen de reden van alle commotie rond stemcomputers maar ook de belangrijkste aspecten van de door ons voorgestelde nieuwe wijze van stemmen. Daarnaast bevat het storende fouten en slordigheden, zoals het vermeende gebruik van ponskaarten in onze stemwijze en het verwarren van mechanisering en automatisering.

We voelen ons genoodzaakt het voor de lezers van deze krant recht te zetten. De stemcomputers zoals die tot nu toe gebruikt zijn, ontbreekt het aan transparantie en controleerbaarheid: de kiezer drukt op een knop en moet er vervolgens blind op vertrouwen dat de eigen keuze op correcte wijze opgeslagen wordt in een elektronisch geheugen en ook volgens de bedoeling bijdraagt aan het eindresultaat. De door ons voorgestelde stemprinter maakt ook gebruik van computers maar op zodanige wijze dat de kiezer een centrale positie heeft: de stemprinter drukt de gemaakte keuze af op gewoon papier (en niet op een ponskaart, zoals in het commentaar staat!), waarna de kiezer de afdruk zelf controleert en in een stembus deponeert. Juist deze vorm van automatisering, waarbij de mens centraal staat en de computer geheel ten dienste van de mens wordt ingezet, mag met recht modern genoemd worden. Het is juist te wensen dat de overheid vaker op een dergelijke wijze automatiseert.

Prof.dr. B.P.F. Jacobs Mr. F. Korthals Altes, Adviescommissie inrichting verkiezingsproces

Brieven en opiniestukken graag sturen naar opinext@nrc.nl, onder vermelding van naam, woonplaats en contactgegevens.