‘Verplicht blokkade porno met kind’

Een meerderheid van de fracties in de Tweede Kamer wil dat internetproviders worden verplicht websites met kinderporno te blokkeren.

Tot nu zijn er maar twee die vrijwillig actie hebben ondernomen tegen kinderporno op internet. CDA, PvdA, SP, VVD, ChristenUnie en SGP willen dat minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) de overige providers verplicht hetzelfde te doen.

Vanochtend voerde de Kamer hierover overleg met de bewindsman. Hirsch Ballin liet weten dat hij nog steeds onderhandelt met de providers en dat hij hiervoor nog een paar maanden nodig heeft. Als dat niets oplevert, wil hij hen zonodig dwingen tot medewerking.

Het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) benaderde de providers begin dit jaar met de vraag of zij webadressen die leiden naar kinderpornosites wilden blokkeren. Het KLPD had een zwarte lijst opgesteld van drieduizend internetpagina’s die kinderporno verspreidden.

UPC en Click Safe waren de enige providers die positief reageerden. Mensen met een abonnement op deze providers die één van de webadressen uit de zwarte lijst proberen op te zoeken, worden doorgestuurd naar een website waarop staat dat kinderporno strafbaar is.

Een aantal providers weigert principieel medewerking te verlenen. Zij vinden het in strijd met de vrijheid van meningsuiting om websites te blokkeren. Ook beschouwen zij het niet als hun taak kinderporno te bestrijden.

Daarnaast zijn er nog providers, zoals KPN, waarmee onderhandeld wordt. De Kamer vindt dat dit te traag gaat.

Volgens het Kamerlid Gerkens (SP) komen er bij het Meldpunt Kinderporno steeds meer meldingen van kinderporno binnen. De afbeeldingen en filmpjes vertonen steeds gewelddadigere verkrachtingen van minderjarigen.

PvdA en VVD vinden dat de straffen veel te laag zijn. Het komt nu regelmatig voor dat producenten van kinderporno een taakstraf krijgen.