Valide alternatief voor ICT-stemmen ontbreekt

Het commentaar van de heren Jacobs en Korthals Altes op het hoofdartikel `Vertrouw op het potlood` is op punten terecht (Brieven, 3 oktober). Maar beide vertegenwoordigers van de adviescommissie waken er echter voor de validiteit van hun rapport in twijfel te trekken. Dat rapport spreekt zich namelijk in sterke bewoordingen uit over de compleetheid waarmee alternatieven voor de huidige stemcomputers zijn bekeken.

Niets is echter minder waar: in hun rapport ontbreekt een valide alternatief voor stemmen met behulp van ICT. Die variant wordt binnenkort op grote schaal ingezet tijdens verkiezingen in Hamburg. Het is, in tegenstelling tot de door hen aangedragen oplossingen, wél een hightechpotlood.

Het feit dat in het rapport deze variant (die voor één van de grootste steden van Duitsland wel goed genoeg is) ontbreekt , geeft al aan dat hun rapport minimaal onvolledig is. Het is jammer dat Jacobs en Korthals Altes hun rapport hebben voorzien van een dwingende oplossingsrichting. Ten eerste was dat niet de opdracht die de commissie had gekregen. Ten tweede, en erger, geeft de commissie door haar enge blik uiteindelijk het verkeerde advies.