Spoeddebat in Kamer over referendum

Doet het kabinet er goed aan af te zien van een nieuw referendum over het Europees Verdrag? Hierover zou de Tweede Kamer vandaag aan het eind van de middag een spoeddebat houden.

Centraal hierbij staat de brief van het kabinet waarin, mede op basis van een advies van de Raad van State, wordt geconcludeerd dat een volksraadpleging niet nodig is. Het nieuwe Verdrag, dat de opvolger is van de in Frankrijk en Nederland per referendum verworpen Europese Grondwet, is volgens het kabinet niet zo ingrijpend dat hiervoor de burgers apart geraadpleegd hoeven te worden.

In de Tweede Kamer steunt inmiddels een meerderheid deze opvatting van het kabinet. Bepalend was de houding van de Partij van de Arbeid. Deze fractie besloot vorige week af te zien van een referendum. Het betekent dat een initiatiefwet van de Socialistische Partij onvoldoende steun zal krijgen. De verwachting is dan ook dat een deel van de Kamer niet alleen met het kabinet, maar ook met de PvdA in debat zal gaan.

Daarnaast wil de Kamer ook weten of binnen het kabinet is afgesproken dat een eventuele initiatiefwet uit de Kamer niet zou worden ondertekend – het zogeheten contraseign – wat nodig is om er een juridische status aan te geven.

Op de website nrc.nl wordt tegen het eind van de middag verslag gedaan van de twee debatten. Op de site is ook een discussie gaande over het referendum, zie nrc.nl/europa