Nieuwe richtlijn doping in 2008

Sportkoepel NOC*NSF werkt aan een nationaal dopingreglement, dat per 1 januari 2008 moet worden ingevoerd. De beslissing daarover wordt genomen in de eerstvolgende algemene ledenvergadering van NOC*NSF op 20 november.

Bij acceptatie doen de sportbonden afstand van hun eigen dopingreglement en conformeren zij zich aan algemene richtlijnen. Hoewel alle afzonderlijke bondsreglementen in overeenstemming zijn met de dopingcode van het wereldantidopingbureau WADA, zijn er onderling tal van afwijkingen, wat kan leiden tot rechtsongelijkheid. Het is de bedoeling dat de bonden na 1 januari de tuchtrechtspraak in handen geven van het Instituut Sportrechtspraak, met uitzondering van bonden die hun zaakjes op dat gebied goed voor elkaar hebben, zoals de KNVB.

Belangrijke wijziging bij invoering van het nationale reglement wordt de out-of-competition-controles. Die worden toegespitst op de top, de A-en B-sporters en degenen die de status van high potential hebben. Dat zijn er zo’n 800. Die groep vormt straks een testpool, die intensief buiten de competities zal worden gecontroleerd. Van de sporter in de pool wordt geëist dat zij aan alle voorwaarden van WADA voldoen. Dat betekent onder andere een gedetailleerde opgave van hun verblijfplaatsen.

De financiering van het nationale dopingprogramma, dat voorlopig tot de Olympische Spelen van 2012 in Londen gaat gelden, gebeurt met Lottogelden. Daarvoor wordt de jaarlijkse bijdrage verhoogd van 700.000 euro tot 850.000 euro.

Het is de bedoeling dat het totaal aantal controles geleidelijk uitkomt op 2.000 per jaar Daar staat tegenover dat er meer ruimte komt voor aanvullende controles en nader onderzoek. Het streven is nu nog gericht op 2.500 controles, maar dat aantal wordt niet gehaald. In 2006 werden er zo’n 2.200 in Nederland uitgevoerd.

Een derde verandering is dat het voorlichtingsprogramma wordt uitgebreid. Er komt extra budget voor het informeren van talenten, topsporters en vooral coaches. Voorlichting over doping gaat integraal deel uitmaken van de drie hoogste coachopleidingen.