Lethargie door meer collectieve voorziening

Prof. Kleinknecht betoogt in `Burger juist gebaat bij verlies aan koopkracht` dat de kiezer krijgt waarvoor de kiezer heeft gekozen (Opiniepagina, 24 september).

Dat is geen rechtvaardiging voor de Miljoenennota 2008. Meer collectieve voorziening leidt tot lethargie. Meer collectieve voorziening leidt van 48-urige werkweek naar 32-urige werkweek, anders is er geen tijd om van de collectieve voorziening te genieten. Dat genieten vervuilt de kwaliteit van het bnp/bbp. De schrijver gaat er aan voorbij dat de kosten van collectieve voorzieningen voor 80 procent worden opgebracht door de belastingafdrachten van de 20 procent hoogste inkomens.