Kinddossier niet alleen voor arts

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil het elektronisch kind dossier toegankelijk maken voor veel meer beroepsbeoefenaren dan alleen jeugdartsen en verpleegkundigen. Minister Rouvoet voelt daar echter niets voor omdat dat botst met het medisch beroepsgeheim.

pagina 9