Kamer kritisch over plan Rouvoet

Minister Rouvoet (Jeugd en Gezin, CU) verzet zich tegen een breed toegankelijk Elektronisch Kind Dossier (EKD) zo bleek uit een overleg in de Tweede Kamer gisteren. Een Kamermeerderheid wil dat het EKD voor meer beroepsbeoefenaren toegankelijk wordt dan alleen voor artsen en verpleegkundigen van de jeugdgezondheidszorg.

Medewerkers van bureaus jeugdzorg bijvoorbeeld krijgen tot ongenoegen van de Kamermeerderheid (CDA, PvdA, SP en GroenLinks) geen inzage in het medische kinddossier omdat zij geen arts of verpleegkundige zijn. Hetzelfde geldt voor veel personeel van de geestelijke gezondheidszorg en (school)maatschappelijk werkers.

Rouvoet heeft het kinddossier altijd alleen toegankelijk willen maken voor medewekers van de jeugdgezondheidszorg. Volgens hem is een ruimere beschikbaarheid niet mogelijk vanwege het medisch beroepsgeheim. Hij beloofde de Kamer alle voors en tegens van de wensen op een rij te zetten.

Vanaf 2009 moet de jeugdgezondheidszorg van elk nieuw geboren kind een elektronisch dossier aanleggen. De digitale opslag van informatie moet het makkelijker maken probleemkinderen tijdig te helpen. Jeugdhulpverleners zouden dan minder langs elkaar heen werken.

In de Tweede Kamer toonde vooral D66 zich kritisch. Kamerlid Koser Kaya zei namens die partij „een onaangenaam gevoel” te krijgen bij Rouvoets voornemens. „Ik hoor dat ouders wordt gevraagd of zij zwemmen, wat hun levensovertuiging is en hun hobby’s zijn, of moeder bij haar partner woont. Wat heeft dat met de gezondheid van het kind te maken?”

Kamerlid Boutchibti (PvdA) verdedigde zich: „Het lijkt alsof mijn partij wil dat iedereen in het kinddossier kan graaien, maar het gaat om een betere samenwerking tussen hulpverleners.” Rouvoet antwoordde dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om met alle professionals informatie over kinderen uit te wisselen, ook met jeugdzorg, maar dan alleen mondeling.