Inspectie blijft op álle scholen

Scholen krijgen ook in de toekomst één keer per vier jaar controle van de Onderwijsinspectie. Dat hebben staatssecretarissen van Onderwijs Dijksma en Van Bijsterveldt toegezegd op aandringen van CDA, PvdA en SP. Daarmee wordt het plan teruggedraaid om ‘goede’ scholen nauwelijks meer te inspecteren, en ‘zwakke’ scholen juist vaker. (NRC)