Immigratie tijgermug

In Nederland kunnen gevaarlijke tropische epidemieën uitbreken die worden overgebracht door insecten die met importproducten zijn meegekomen. Voor dat gezondheidsrisico moet de overheid waken. De epidemie van de tropische gewrichtsontsteking chikungunya, die vorige maand uitbrak in Italië, is namelijk een waarschuwing. Half september waren er in de moerassige omgeving van Ravenna al 253 mensen besmet. De veroorzaker van chikungunya is de tropische tijgermug. Dat is een mug met gestreepte pootjes die, behalve chikungunya, allerlei andere tropische virussen verspreidt, zoals knokkelkoorts. In Italië is de tijgermug al in de jaren zestig via autobanden uit de tropen geïmmigreerd.

Regelmatig breken er in de wereld epidemieën van chikungunya uit met tien- tot honderdduizenden, soms dodelijke, slachtoffers. Dragers van deze ziekte reizen ook Europa binnen als prooi voor de tijgermug die het virus verspreidt.

Ook in Nederland heeft de tijgermug zijn entree gemaakt. De mug komt binnen via een goedkope sierbamboe die wordt geïmporteerd uit Zuid-China. Met de ladingen van deze zogenoemde lucky bamboo reizen de agressieve muggen ongemerkt mee. In de warme, vochtige kassen gedijt de mug. Nu de winters warmer worden, kan deze gevaarlijke soort misschien ook buiten de kassen overleven, zoals in Italië en in de Verenigde Staten, waar muggeneitjes met ladingen autobanden zijn meegereisd.

Prof. dr. Roel Coutinho van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft terecht alarm geslagen over de gevaren van de tijgermug. Het instituut doet onderzoek naar mogelijke besmetting. Er zijn nog geen muggen gevangen die het knokkelkoortsvirus dragen. De overheid moet daar ook niet op wachten. Zodra er besmette tijgermuggen worden ontdekt, is het te laat.

Open grenzen voor personen en goederen brengen de wereld grote voordelen. Maar er is wel extra waakzaamheid vereist voor de volksgezondheid. Gevaarlijke ziektekiemen en insectensoorten reizen mee. Dat oplettendheid kan werken, bewijzen de Nederlandse ziekenhuizen die de gevaarlijke tegen antibiotica resistente mrsa-bacterie binnen de perken weten te houden.

De import van sierbamboe is geen nationale maar een Europese kwestie. Wat Den Haag verbiedt, kan anders via België worden geïmporteerd. Vandaar dat de Nederlandse overheid in Brussel alarm moet slaan en toestemming hoort vragen voor het nemen van maatregelen tegen de import van dit kleine sierplantje. Het is een urgente kwestie waarmee de EU-lidstaat Italië al slechte ervaring heeft. De tijgermug kan niet worden overgelaten aan zelfregulering door de branche. Sierplanten horen mugvrij het land binnen te komen. Als dat niet lukt, moet de consument het zonder lucky bamboo stellen, zodat groter onheil wordt afgewend.