Grafeen golft als zee bij kalm briesje

Rotterdam, 4 okt. Grafeen is hot. Sinds de ontdekking in 2004 van dit tot dusver enige twee-dimensionale kristal ter wereld, is een stortvloed aan onderzoek naar grafeen losgebroken. Grafeen is grafiet van slechts één atoomlaag dik. Onderzoekers van de Radboud Universiteit in Nijmegen laten nu in grootschalige simulaties zien dat dit laagje bij kamertemperatuur golft als de zee bij een kalm briesje. De golven ontstaan, zo schrijven zij deze week in Nature Materials, doordat de atomen bij kamertemperatuur trillen. Door de wijze waarop de koolstofatomen onderling verbonden zijn, leiden zulke thermische bewegingen tot golfjes met een lengte van 8 nanometer (miljoenste millimeter). Een golfpatroon treedt op wanneer buiging en rek sterk gekoppeld zijn en dat was voorspeld: zouden buiging en rek niet samengaan dan zou het materiaal uiteen vallen. Voor de golflengte was vooraf geen voorspelling.