Geld aan ‘prachtwijken’ toegekend

De Groningse wijk De Hoogte krijgt per inwoner van het kabinet het hoogste bedrag (590 euro) van de veertig probleemwijken. De wijk Nieuw-West in Amsterdam krijgt met jaarlijks 29,3 miljoen euro het hoogste totaalbedrag.

Dat blijkt uit gegevens die minister Vogelaar (Wonen, Wijken, Integratie) bekend heeft gemaakt. In totaal investeert het kabinet jaarlijks 250 miljoen euro in veertig probleemwijken. Dit geld komt van woningcorporaties, die dit geld storten in een apart fonds.

Elke wijk krijgt van dit fonds een miljoen euro per jaar, de overige 210 miljoen worden volgens het ministerie verdeeld volgens de criteria die ook gebruikt zijn toen de wijken gekozen werden. Zo telt het gemiddelde inkomen mee, de overlast die bewoners ervaren en het percentage werkenden. Ook het aantal inwoners telt mee. In totaal krijgen de Rotterdamse wijken 72,1 miljoen euro per jaar en de Amsterdamse wijken jaarlijks 64,5 miljoen euro.

Naast Amsterdam Nieuw-West krijgen Rotterdam Oud Zuid (jaarlijks 22,3 miljoen), Rotterdam West (18,2 miljoen), Amsterdam Bos en Lommer (jaarlijks 15,3 miljoen) het meeste geld. De Amersfoortse wijk Kruiskamp krijgt 2,5 miljoen euro, de Enschedese wijk Velve-Lindenhof in Enschede krijgt met 1,7 miljoen het minste geld.

Op Amsterdam en Rotterdam na hebben de meeste gemeentes inmiddels plannen ingediend voor het opknappen van de probleemwijken, die Vogelaar ‘krachtwijken’ noemt. De steden hebben tot eind november de tijd om met de woningcorporaties, sociale instellingen en de bewoners de financiële paragraaf in die plannen vast te leggen.

De Amersfoortse wijk Kruiskamp moet een prachtwijk worden. NRC volgt die omschakeling met bewoners en ambtenaren in en rond de wijk. Lees meer op nrc.nl/kruiskamp