Del Ponte verwijt Servië laksheid

Den Haag / Belgrado, 4 okt. Carla Del Ponte, hoofdaanklager van het Joegoslavië-tribunaal, is niet tevreden over de samenwerking van Servië met het tribunaal, vooral omdat het te weinig doet om vier nog door het tribunaal gezochte Serviërs op te pakken. Pagina 4