Del Ponte laakt regering Servië

Carla Del Ponte, hoofdaanklager van het Joegoslavië-tribunaal, is niet tevreden over de samenwerking van Servië met het tribunaal. Servië is het met haar kritiek niet eens.

Del Ponte, die Servië vorige week bezocht, zei gisteren in een verklaring dat de vooruitgang die Servië ten aanzien van de samenwerking met het tribunaal boekt „tamelijk langzaam” is. Ze hekelde Servië met name omdat het te weinig onderneemt om de vier nog door het tribunaal gezochte Serviërs op te pakken. Het gaat daarbij om de Bosnische Serviërs Radovan Karadzic, Ratko Mladic en Stojan Zupljanin en om de Kroatische Serviër Goran Hadzic. Ook heeft Servië onderzoekers van het tribunaal volgens Del Ponte onvoldoende toegang geboden tot Servische archieven en heeft het documenten waar het tribunaal al vorig jaar om heeft gevraagd, nog steeds niet overhandigd.

Del Ponte zei zich „in toenemende mate zorgen te maken dat deze langzame vooruitgang niet tot een positieve uitkomst leidt”. Als Servië in gebreke blijft, „wordt onvermijdelijk twijfel gewekt aan de bereidheid en het vermogen om met het tribunaal samen te werken”, aldus de verklaring. En dat „brengt de succesvolle afsluiting van het werk van het tribunaal in gevaar”.

In Belgrado reageerde de minister die verantwoordelijk is voor de samenwerking met het tribunaal, Rasim Ljajic, onmiddellijk op de kritiek. Hij zei dat wel degelijk goede vooruitgang is geboekt in de samenwerking met het VN-hof en dat Servië „absolute vastbeslotenheid” aan de dag legt om het tribunaal te geven wat het wil. Alle archieven staan open voor de onderzoekers van het tribunaal, aldus Ljajic. Hij zei dat Servië het tribunaal de afgelopen vier maanden alleen al 2800 documenten met 19.000 pagina’s heeft gestuurd.

Het oordeel van Del Ponte is van het grootste belang voor Servië omdat de Europese Unie de ondertekening van het stabilisatie- en associatieakkoord met Servië – de eerste stap op weg naar het EU-lidmaatschap – afhankelijk maakt van dat oordeel. Ze moet later deze maand verslag uitbrengen aan de Europese Commissie. Ljajic zei gisteren te hopen dat haar verslag aan de Europese Commissie „evenwichtiger” zal zijn dan haar verklaring van gisteren. (VIP, AP)