Amsterdamse wijk krijgt elk jaar 30 mln

De Groningse wijk De Hoogte krijgt per inwoner het hoogste bedrag (590 euro) van de veertig probleemwijken. Nieuw West in Amsterdam krijgt met 29,3 miljoen euro per jaar het hoogste totaalbedrag.

Dat blijkt uit gegevens die minister Vogelaar (Wonen, Wijken, Integratie, PvdA) gisteren heeft gepubliceerd. In totaal investeert het kabinet jaarlijks 250 miljoen euro in veertig probleemwijken. Dit geld komt van woningcorporaties die het in een apart fonds storten.

Elke wijk krijgt hieruit een miljoen euro per jaar, de rest wordt verdeeld volgens de criteria die ook gebruikt zijn toen de wijken gekozen werden. Zo telt het gemiddelde inkomen mee, de overlast die bewoners ervaren en het percentage werkenden. Op Amsterdam en Rotterdam na hebben de meeste gemeenten inmiddels plannen ingediend voor het opknappen van de probleemwijken.

Rotterdam voert met zeven wijken de lijst aan, en ontvangt ook de hoogste bijdrage: 72,1 miljoen euro. „Een eerlijke verdeling, zo’n 29 procent van het totale budget, die overeenkomt met onze inschatting”, zegt wethouder Dominic Schrijer (werk, sociale zaken en grotestedenbeleid, PvdA). Hij is opgelucht dat de verdeling bekend is. „Gelet op al het gedoe van de laatste maanden (over de bijdragen door de corporaties, red.) ontstond hier en daar wat cynisme” Volgende week hoopt hij de stedelijke aanvraag in samenspraak met de corporaties af te ronden.

De Amsterdamse wethouder Tjeerd Herrema (grotestedenbeleid, PvdA) is zeer tevreden met het bedrag dat Amsterdam krijgt. Het is een hoog bedrag, zegt hij. Maar volgens hem zijn de problemen, net als in Rotterdam, in de Amsterdamse wijken „heftig” en moet er ook echt iets gaan veranderen. In november moeten de „buurtactieplannen” af zijn.

De Groningse wethouder Frank de Vries (wijkvernieuwing, PvdA) zegt „prima uit de voeten” te kunnen met het bedrag voor de wijk De Hoogte en de Korrewegwijk. De komende tien jaar krijgen beide wijken 48 miljoen euro. „Wij willen 70 miljoen investeren vooral op het gebied van werk, ouder-kindrelaties en multiprobleemgezinnen. Daarvan hebben we dus nu bijna 50 miljoen binnen.”

NRC Handelsblad volgt de uitwerking van het wijkenbeleid van nabij in een van de kleinere wijken, het Amersfoortse Kruiskamp. Amersfoort vroeg Vogelaar 13 miljoen euro voor vier jaar. De wijk krijgt 10 miljoen euro, 490 euro per inwoner per jaar.

Bekijk de volledige lijst van wijken en bedragen op nrc.nl/binnenland