Allochtone kiezers overtraden Wet bij Kamerverkiezingen

Amsterdam. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006 en de Tweede Kamerverkiezingen in november 2006 in Amsterdam zijn veel kiezers geholpen bij het stemmen en dat is in strijd met de Kieswet. De Gemeentelijke Ombudsman heeft dit na een onderzoek geconstateerd. Bij de helft van de in totaal 460 stembureaus werden kiezers geholpen door een begeleidend persoon. Dat gebeurde volgens het onderzoek onder meer omdat de kiezers de stemmachine niet snapten, de Nederlandse taal onvoldoende beheersten en de aard van de verkiezingen niet begrepen. Een kiezer mag volgens de wet slechts begeleid worden als er sprake is van een handicap. Ook werd er in de stembureaus verschillend omgegaan met de volmachtregeling.