Aanpassing structuur gezondheidszorg nodig

De Miljoenennota voorspelt niet veel goeds. Er wordt voor miljarden euro bezuinigd op de curatieve zorg, terwijl er meer moet worden betaald voor minder dienstverlening, dienstverlening die eigenlijk verouderd is.

Een algemeen kenmerk van de reguliere gezondheidszorg op dit moment is namelijk dat er dokters werken die slecht met elkaar samenwerken en moeilijk met elkaar communiceren. Feit is wel dat 16 miljoen Nederlanders iedere dag van hen afhankelijk zijn.

Daarnaast zijn in Nederland 9 miljoen burgers zonder baan financieel afhankelijk van 7,5 miljoen inwoners met een betaalde baan. Door de komende vergrijzing zal deze verhouding snel scheefgroeien. Dit betekent dat meer mensen langer moeten doorwerken. De gezondheidszorg is hierop niet berekend.

Omdat huisartsen en specialisten onvoldoende kennis hebben van arbeidsgerelateerde klachten en ziekten, ontbreekt het vaak aan een effectieve aanpak. De bedrijfsarts, die deze vaardigheid wel heeft, zit helaas niet in de zorgpolis. Met de behandeling en begeleiding van werknemers naar functieherstel valt echter veel winst te behalen. Er moet daarom een echte ketenzorg komen gericht op een zorgvraag die nu door de reguliere zorg onvoldoende kan worden ingevuld.

Alle partijen in de zorg zouden daarom snel werk moeten maken van zorginnovatie. Het is vernieuwend, preventief en bevordert de kwaliteit van zorg die tevens goedkoper wordt. Want hoewel er geen recht bestaat op een goede gezondheid, hebben patiënten wel recht op de beste gezondheidszorg die er voor hen mogelijk is. Dat recht moet en kan veel beter worden ingevuld.

    • P.E. Rodenburg Bedrijfsarts-Jurist
    • Dr L.A.M. Elders Bedrijfsarts
    • Bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Arbeids-
    • Voorzitter Nvab