Weg met die onzalige vliegtax

De Tweede Kamer praat over de begroting.

D66, SP en VVD hebben alternatieven. Want wat het kabinet wil, deugt niet.

Op Prinsjesdag presenteerde minister Bos van Financiën zijn eerste begroting. Foto Roel Rozenburg Nederland, Den Haag, 18 september 2007 Miljoenennota 2008 Minister Wouter Bos heeft de Miljoenennota aan de tweede kamer aangeboden / het koffertje Minister Bos van Financien heeft dinsdagmiddag de Rijksbegroting aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit deed hij dit jaar voor de 1e keer. begroting Miljoenennota politiek kabinet Prinsjesdag / de begrotingen voor het komende jaar / parlement Derde Dinsdag in september traditionele koffertje Prinsjesdag. Opening parlementaire jaar. Traditie. Miljoenennota. Rijksbegroting. foto Peter Hilz Rozenburg, Roel

Wouter Bos, minister van Financiën, heeft een compliment uit onverwachte hoek gekregen. „Hij heeft zijn beste beentje voorgezet door een half procent over te houden op de begroting”, zei zijn voorganger Gerrit Zalm (VVD) afgelopen weekend op een feestje met ondernemers in Paleis Soestdijk. Bos kan een steuntje in de rug goed gebruiken. Deze week moet de minister in de ring met de rekenmeesters van de oppositie.

Tijdens de financiële beschouwingen in de Tweede Kamer (die gisteren begonnen) houden de financiële specialisten van de oppositiepartijen de begroting scherp tegen het licht. En hun oordeel is niet mild, blijkt uit de tegenbegrotingen die de verschillende partijen hebben gemaakt. „Verkeerde bezuinigingen”, vinden de socialisten van de SP. „Onzalige belastingverhogingen”, meent de VVD. „Niet toekomstbestendig”, stelt D66. „Slecht nieuws voor kwetsbare groepen”, oordeelt GroenLinks. Het wordt de gewone burger ‘duur en zuur’ gemaakt, vindt Wilders’ Partij Voor de Vrijheid.

De sociaal-liberalen van D66 zorgen het best voor de schatkist, becijferde het Centraal Planbureau (CPB), dat drie tegenbegrotingen heeft nagerekend – van D66, de SP en de VVD. Als de tegenbegroting van D66 wordt uitgevoerd, levert dat een overschot op de begroting op van 1 procent van het bruto binnenlands product, de totale productie van diensten en goederen ter waarde van 582 miljard euro in 2008. „Daarmee is D66 1,8 miljard euro zuiniger dan het kabinet”, zegt Frans Suijker van het CPB.

De besparing ten opzichte van het kabinetsbeleid boekt D66 vooral met het terugdraaien van de extra uitgaven aan sociale zekerheid. Zo worden de hogere uitkeringen voor volledig arbeidsongeschikten (WAO’ers) teruggedraaid en WAO’ers tussen 45 en 50 jaar moeten alsnog worden herkeurd. Verder wordt de kinderbijslag vanaf het derde kind afgeschaft. Er wordt bezuinigd op de huurtoeslag, op de AWBZ (thuiszorg, verpleging ouderen) en de pensioengerechtigde leeftijd wordt iets verhoogd.

Extra geld steekt de partij in onderwijs, openbaar vervoer, milieu en cultuur. Dat kost 800 miljoen extra, maar door een lastenverlaging van 600 miljoen en extra belastingen voor het bedrijfsleven, houdt D66 tóch 1,8 miljard onder de streep over ten opzichte van het kabinetsbeleid.

Anders is dat bij de SP, volgens het CPB „kampioen uitgeven”. Zo’n 6,6 miljard euro willen de socialisten steken in „goede zorg” en verhoging van het minimumloon (met 1,25 procent). Vrijwel alle bezuinigingen van het kabinet op de zorg worden teruggedraaid, variërend van de eigen betaling bij de AWBZ tot de budgetbeperking van ziekenhuizen. Extra geld moet naar het personeel in de zorg, naar zorg voor jongeren en daklozen en de basisverzekering wordt verder uitgebreid, als het aan de SP ligt.

Wie dat zal betalen? Defensie én bedrijfsleven en de hoge inkomens: 6,4 miljard euro moet het ‘grootkapitaal’ ophoesten, als de SP het voor het zeggen krijgt. De verlaging van de winstbelasting van 29,1 naar 25,5 wordt ongedaan gemaakt. De verhoging van het eigenwoningforfait voor huizen boven 1 miljoen euro wordt een jaar eerder doorgevoerd. De verlaging van de werklozenpremie (WW) wordt beperkt. En ondernemers in het midden- en kleinbedrijf gaan meer belasting betalen. Het belasten van alle extra’s (gouden handdrukken, bonussen) boven het Balkenende-inkomen had hier niet misstaan. Maar met dát voorstel – 20 procent extra belasting – komt het CDA al.

De tegenbegroting van de VVD valt op doordat de liberalen als enige de lasten met 3 miljard euro laten dalen. De „onzalige belastingverhogingen” van het kabinet (diesel, vliegtickets, verpakkingen, lease-auto’s) worden teruggedraaid. De loon- en inkomstenbelasting wordt verlaagd.

Het CPB publiceert voor Prinsjesdag prognoses voor de Nederlandse economie, de MEV, op cpb.nl