Vertrouw op het high-techpotlood 2

In `Vertrouw op het potlood` komt aan de orde voor welk probleem het voorstel van de Adviescommissie inrichting verkiezingsproces een oplossing is.

Als trouw lid van een stembureau kan ik die wel benoemen. Ten eerste zal het aantal omstreden biljetten (geldig/ongeldig) afnemen. Ten tweede is de voorlopige zeer betrouwbare uitslag dankzij de telmachine zeer snel klaar, en daarmee ook de landelijke uitslag. Ten derde zal dankzij het tweede voordeel de eindtijd van het stembureau op 21 uur gehandhaafd kunnen blijven, in plaats van weer teruggaan naar 19 uur.

    • Hans van Dam Leiden