Twee passen: geen openbaar ambt

Chisinau, 3 okt. De regering van Moldavië wil houders van een dubbele nationaliteit verbieden openbare functies te bekleden. Ze worden zelfs geweerd uit de laagste ambtenarenfuncties en mogen zich niet verkiesbaar stellen. De maatregel is gericht tegen de honderdduizenden Moldaviërs die een Roemeens paspoort bezitten of die hebben aangevraagd om in Roemenië te kunnen werken of makkelijker door de EU te kunnen reizen. Volgens de regering bestaat er twijfel aan hun loyaliteit. Gisteren werd de Roemeense consul in Chisinau fysiek belaagd door Moldaviërs die vinden dat de procedure voor een Roemeense pas te lang duurt.