Stop op beveiliging Hirsi Ali terecht?

Minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) heeft maandag de betaling van de beveiligingskosten van Ayaan Hirsi Ali in de Verenigde Staten stopgezet. Gevolg: Hirsi Ali is terug in het land dat ze vorig jaar halsoverkop verliet. Is het terecht dat Justitie niet meer wil opdraaien voor haar beveiliging in Amerika?

Niet kneuterig

Hirsi Ali is een ‘permanent resident’ van de Verenigde Staten (sinds de ontvangst vorige week van een greencard, red.). Minister Hirsch Ballin is dan ook geheel gerechtvaardigd om haar Nederlandse bescherming in de VS te beëindigen. Haar bescherming komt voor de rekening van de Amerikaanse regering. Er is dus absoluut geen sprake van Nederlandse kneuterigheid. Kennelijk vertrouwt Hirsi Ali de bescherming van de Amerikaanse regering niet.

Dieter Heymann

Welkom, tenzij...

Hirsi Ali, u bent welkom in Nederland en als het nodig is u te beveiligen, dan gebeurt dat. Als u echter besluit zich permanent elders te vestigen, dan kunt u uiteraard niet van de Nederlandse belastingbetaler eisen dat u ook daar op kosten van Nederland wordt beveiligd. W. Jansen

Onze Rushdie

Het is een schande. De vrouw die opkomt voor de bevrijding van vrouwen die vanwege religieuze of culturele tradities onderdrukt of verminkt worden, wordt in feite opgesloten. Dat Nederland weigert om de kosten van haar bescherming op zich te nemen, demonstreert nog maar eens de kleinheid van haar bestuurders. In plaats van die betaling stop te zetten zouden ze die juist moeten uitbreiden zodat Ayaan Hirsi Ali zich op zoveel mogelijk plaatsen vrijelijk kan bewegen. Waarom doet Nederland niet wat Groot-Brittannië wel doet met Salman Rushdie, namelijk hem beschermen, zelfs als hij een ander land bezoekt?

Dirk Verhofstadt

Geld is goed besteed

Iemand schreef net: „Erg droevig. Hoeveel mensen – uit Somalië bijvoorbeeld – hadden van dat [beveiligings]geld geen eten en betere toekomst kunnen hebben?”

Integendeel, het beschermingsgeld zal goed besteed zijn, en zeker als het Ayaan Hirsi Ali in staat stelt veilig haar werk te kunnen doen om ervoor te zorgen dat vroeg of laat – in „Somalië bijvoorbeeld” – in de islamitische wereld minder meisjes zullen worden besneden; om ervoor te zorgen dat steeds meer vrouwen over de gehele wereld uit hun geforceerde onderdanigheid zullen worden bevrijd.

Wim Borsboom

Nederlands burger

De geldstop is volstrekt onterecht. Ayaan Hirsi Ali is immers nog steeds Nederlands staatsburger. Helaas is Ayaan voor veel mensen in dit land een persona non grata. Er worden miljoenen over de balk gesmeten voor minder nuttige dingen. Moet dan worden bezuinigd op de beveiliging van Ayaan?

Auke v.d. Veen

Werkgever beveiligt

Veel reacties op nrc.nl/discussie leggen een verband tussen het stoppen van de beveiliging van Ayaan Hirsi Ali en het kennelijk niet belangrijk vinden van haar recht op vrije meningsuiting. Ik zie dat verband niet zo. Nu Ayaan weer terug is, moet de Nederlandse overheid haar gewoon weer beveiligen. Toen ze in Amerika zat, had dat de taak moeten zijn van haar werkgever, lijkt me. Dat had best geregeld kunnen worden toen ze naar de American Enterprise Institute vertrok.

CJ Willemse

Onbetaalbaar

Ja, het is terecht dat de betaling wordt stopgezet. Dit zou immers een onbetaalbaar precedent worden. Het was al een beetje raar dat Ayaan er destijds van uitging dat Nederland haar beveiliging ook buiten Nederland zou regelen. Want het was háár beslissing om weg te gaan. Wij betalen bijvoorbeeld ook niet de beveiliging van mensen die besluiten toe te treden tot de FARC, om een gek voorbeeld te noemen. De overheid had meteen de stelling moeten innemen dat dit niet zou gaan. Nu zet de regering haar te elfder ure voor het blok.

‘Rudolf’

Lees alle reacties op nrc.nl/discussie