Purperreiger door windmolens bedreigd

STEENWIJK. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Natuur en Milieu Overijssel vrezen voor de instandhouding van de purperreiger als rond nationaal park Weerribben-Wieden windmolens worden geplaatst. De purperreiger is een internationaal beschermde vogel. De gemeente Steenwijkerland heeft windmolenparken gepland bij Scheerwolde en Blokzijl. De natuurorganisaties zijn bereid de plaatsing van de molens tot aan het Europees Hof aan te vechten.

In nrc.next stond onlangs een artikel over de Weerribben-Wieden, een Europees beschermd natuurgebied. Herlezen kan via nrc.nl/europa