Ongezond leven bespaart vanzelf al veel zorgkosten

Pieter Vierhout en Lans Bovenberg pleiten in NRC Handelsblad van 25 september voor een `zorgtaks` op ongezonde levensstijlen en gevaarlijke activiteiten. Deze hoogleraren in de medische sector denken dat dit bespaart op de zorgkosten. Ze zijn blijkbaar blind voor de grote besparingen die vroegtijdig overlijden meestal met zich mee brengt. Natuurlijk is het goed en wenselijk om mensen te proberen tot een gezonde levensstijl te brengen. Maar dan zonder verkeerde argumenten resp. illusies over besparing op zorgkosten.

Natuurlijk veroorzaakt iemand die op jonge leeftijd invalide wordt zonder dat dit zijn/haar levensduur verkort veel zorgkosten.

Maar voor de risico`s van vetzucht, roken, alcohol- of drugsgebruik, te hoog cholesterolgehalte door eigen toedoen, geldt volgens communis opinio van de artsen dat zij de levensduur met een flink aantal jaren verkorten. Dit betekent:

een enorme besparing op AOW-uitkering en aanvullende pensioenen (een nadeel voor de fiscus, voordeel voor de overheid als AOW-uitkeerder en voor de werkgever via pensioenpremies).de mensen met een meer gezonde levensstijl zullen dus langer leven. Dit betekent altijd meer zorgkosten, die in de latere levensfases ver uitgaan boven de zorgpremie die zij betalen. De laatste kosten verbonden aan de fases van verzorgingshuis, verpleeghuis en ziekenhuis van de langlever zijn meestal hoger dan die van iemand die korter leeft en sterft aan een of meer kwalen die door ongezond leven zijn bevorderd.