Kilometerheffing ook voor motorrijders nodig?

De maatschappelijke kosten van files zijn aanleiding om de kilometerheffing in te voeren. Hieraan moeten ook motorrijders bijdragen (NRC Handelsblad, 22 september). De belangenvereniging MAG (Motorrijders Actie Groep) vindt dit niet rechtvaardig. MAG bepleit een aparte positie voor motorrijders. Wij pretenderen niet dat door meer gebruik van de motor de files verdwijnen maar zien het als een deeloplossing.

De conclusie dat de maatschappij alle kosten draagt die gepaard gaan met ongelukken waarbij motorrijders betrokken zijn, is onjuist. Hierbij wordt namelijk niet meegerekend dat meer dan de helft van de aanrijdingen tussen een auto en een motor veroorzaakt wordt door de automobilist, waardoor deze verantwoordelijk is voor de kosten. De stelling dat motoren bijdragen tot filevorming ”omdat een motor uiteindelijk op het knelpunt toch een even grote plek op de rijbaan inneemt” klopt niet in de praktijk. Een motorrijder is eerder (voor)bij een knelpunt dan een automobilist.

Motorrijders wordt geluidsoverlast verweten. Soms is dat waar, maar dat geldt voor een zeer beperkte groep. Daar wordt de hele motorwereld op aangekeken.

We hebben daardoor nog een lange weg te gaan voor men accepteert dat motorrijders gewone weggebruikers zijn, maar dan met een passie, hobby of voorkeur voor deze vorm van vervoer.