Kamer wil actie tegen topsalaris

. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat buitensporig hoge salarissen van topbestuurders worden aangepakt. Dat bleek gisteren tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen. Politieke partijen verschillen nog van mening over hóe de excessieve topinkomens moeten worden aangepakt. Het CDA wil gouden handdrukken beperken tot één regulier jaarsalaris. „Als vertrekkende bestuurders daarnaast ook andere bonussen krijgen of extra pensioenrechten krijgen, dan moeten werkgevers 20 procent extra belasting betalen”, zei Frans de Nerée. Minister Bos van Financiën (PvdA) noemde de „draai” van het CDA „heel welkom”. De minister vreest alleen dat het CDA-voorstel negatief is voor het vestigingsklimaat. Het PvdA-Tweede Kamerlid Paul Tang ziet meer in wettelijke maatregelen. Zo zou de hoogte van buitensporige overnamebonussen in de wet geregeld moeten worden en niet via zelfregulering. (NRC) Lees meer op pagina 11