Grootste ergernis is voordringen

Den Bosch, 3 okt. Nederlanders ergeren zich het meest aan mensen die voordringen. Dat blijkt uit de top tien van ergernissen die online-onderzoeksbureau Multiscope heeft samengesteld. Van de 1.970 ondervraagden gaf 68 procent aan zich hieraan het meest te ergeren. Op de tweede plaats staat het dumpen van afval (58 procent), gevolgd door hondenpoep (57 procent) en bumperkleven (56 procent). Uit het onderzoek blijkt verder dat vier van de vijf ondervraagden het eens is met de stelling dat asociaal gedrag de afgelopen vijf jaar is toegenomen.