Emigratie geen keus

Emigratie geen keus

Ik hoop dat de kortzichtigheid in het stuk van Margo Trappenburg (nrc.next, 2 oktober), over de vraag waarom mensen naar Nederland emigreren, sarcastisch bedoeld is. Emigreren is geen vrije keuze – het is een kwestie van noodzaak. In de naoorlogse jaren hebben tienduizenden Nederlanders besloten te emigreren. Als Margo Trappenburg zich nu zou afvragen waaróm zij dat deden, dan had ze antwoord op al haar brandende vragen over de immigranten in het Nederland van nu.

F. Aitihda

Den Haag