Doorlopen, en desnoods een knietje geven

Homo’s leren op een cursus zich te verdedigen tegen potenrammers. „Het beste gevecht is geen gevecht.”

Twee jaar geleden werd de homoseksuele Jan uit Amsterdam „vanuit het niets” door een Marokkaanse jongen bij de keel gegrepen. Verstijfd van schrik wist de 41-jarige Amsterdammer niet hoe hij moest reageren. Door het volgen van een cursus zelfverdediging voor homoseksuelen hoopt Jan te leren hoe hij in dergelijke bedreigende situaties moet handelen: „Ik wil niet een weerloos slachtoffer zijn.”

In een sportschool in Uithoorn staan de zes deelnemers aan de SWOT defence gay seminar ietwat onwennig tegenover elkaar. Op Jan na, zijn de homoseksuele mannen nooit het slachtoffer geweest van geweld tegen homo’s. Maar het idee ‘het kan mij ook overkomen’ baart veel mannen zorgen. „Ik wil niet over me heen laten lopen”, legt cursist Bart Scholten uit.

De cursus is bedacht door de 36-jarige politieagent en voormalig Wing Chun-kampioen Gilbert Themen. Samen met Dennis Wetter, eveneens werkzaam bij de politie en beoefenaar van de Chinese vechtsport, instrueert hij de cursisten. Themen, zelf heteroseksueel, vindt het „verschrikkelijk dat mensen op basis van hun geaardheid worden aangevallen. Als ik de verhalen van sommige cursisten hoor dan krijg ik kippenvel”.

SWOT staat voor strengths, weaknesses, opportunities and threats en is een bewustwordingsproces. „Je leert je eigen goede en zwakke punten kennen”, vertelt Themen. Gedurende de zes uur durende cursus oefenen de deelnemers aanvallende duw- en traptechnieken. Aanvallende omdat „de aanval de beste verdediging is”. In tweetallen voeren deelnemers de technieken op elkaar uit. De beste plekken om de tegenstander te raken zijn het hoofd en het kruis. Het hoofd is de „commandopost van het lichaam”, legt docent Wetter uit. „Schakel je die uit, dan gebeurt er niks meer.” Themen vult aan: „Het is belangrijk om je tegenstander te desoriënteren. Iemand een knietje in het kruis geven wordt als héél onplezierig ervaren.”

Ondanks alle fysieke gevechtstechnieken draait de cursus hoofdzakelijk om het voorkomen van geweld. „Het beste gevecht is geen gevecht”, zegt Gilbert Themen. Zo doen de deelnemers oefeningen om bij een dreigende ruzie, op luide toon, met de zin „Ga weg, ik wil niet vechten!” de belager op andere gedachten te brengen.

Themen raadt zijn cursisten aan de confrontatie niet aan te gaan. „Word je op straat voor rotte vis uitgemaakt, loop dan gewoon door. Maar als mensen in je persoonlijke ruimte komen en je al diverse keren hebt geroepen dat je geen ruzie zoekt, dan wordt het een ander verhaal. Dan handel je uit noodweer en is het geoorloofd om je fysiek te verdedigen.”

Homobelangenorganisatie COC reageert positief. Voorzitter Frank van Dalen: „Veel homoseksuelen voelen zich onveilig op straat of onzeker tijdens het uitgaan. Als homoseksuelen zich zelfverzekerder gaan voelen, is dat goed. Het blijft echter jammer dat deze cursussen überhaupt nodig zijn.”