Donner verhult juridische misser

Mag een minister die in de Tweede Kamer een juridische fout maakt in zijn betoog achteraf correcties aanbrengen in het verslag van het debat? Minister Donner (Sociale Zaken, CDA), die dit eind juni deed, vindt van wel, want de ‘Handelingen van de Tweede Kamer’ zijn volgens hem „niet bedoeld als permanente bron van amusement”, maar om „de zin en strekking van het debat duidelijk te maken”.

Kamerlid Koser-Kaya (D66), die het debat over het ontslagrecht met hem voerde, ziet dat toch anders. Zij wees erop dat niet alleen Kamerleden moeten kunnen teruggrijpen op uitspraken in de Handelingen, maar bijvoorbeeld ook advocaten en rechters. Koser-Kaya sprak gisteren tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Kamer haar ontstemming uit over Donners ingreep. Zij had hem tijdens het debat toch echt horen zeggen: „Partijen kunnen in Nederland niet bij onderlinge overeenstemming de arbeidsovereenkomst beëindigen.”

De Stenografische Dienst had de uitspraak zelfs op de geluidsband. Maar in de Handelingen staat nu: „De werkgever kan in Nederland niet de arbeidsovereenkomst eenzijdig beëindigen.”

Donner liet zijn uitspraak wijzigen, omdat hij een juridische blunder had gemaakt. In Nederland kunnen partijen altijd een overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen – ook de arbeidsovereenkomst. Probleem voor Donner: zijn wijziging klopt óók niet. Soms kan een werkgever wel degelijk de arbeidsovereenkomst eenzijdig beëindigen.

Wat wilde Donner dan eigenlijk zeggen? „Ik heb bedoeld te zeggen dat partijen niet gezamenlijk, ook niet bij onderling overleg, af kunnen wijken van de wettelijke bepalingen ter zake van het ontslag en het opzeggen van een overeenkomst.”

Maar waarom liet hij dát dan niet in het stenogram zetten? Het was gewoon weer een fout, en de enige manier om geen fouten meer te maken, „is zwijgen over ieder onderwerp”.