Bange Frans tegenover Baas B.

Eindelijk kon hij het zelf eens een keer zeggen. „Dat is een welkome draai in vergelijking met de ingenomen positie in het verleden”, aldus minister van Financiën Wouter Bos in de marge van de Financiële Beschouwingen tegen journalisten. Het CDA was nu ook tot het inzicht gekomen dat de topinkomens in Nederland aangepakt moesten worden. Bos, door het CDA vaak weggezet als draaikont, zag zijn kans schoon.

Hoe het ook zij, de discussie over de aanpak van de topinkomens beheerst weer eens de Haagse arena. Deze keer wordt de aanval op de allerrijksten ingezet door een verrassende speler: coalitiepartij CDA. De partij pleit voor het beperken van de gouden handdruk in de private sector tot maximaal een jaarsalaris. Voor alles daarboven moet de werkgever een heffing van 20 procent betalen. Ook wil de partij de zogenoemde inhaalstortingen bij pensioenen voor afgelopen dienstjaren beperken tot een bepaald percentage van het reguliere jaarsalaris.

Stevige kost voor een partij die tot nu toe weigerde concrete stappen te zetten. Financieel specialist Frans de Nerée tot Babberich (CDA) leek daarmee even boven zichzelf uit te stijgen. Het Kamerlid heeft in de Haagse wandelgangen de bijnaam ‘Bange Frans’, omdat hij vrijwel nooit met een voorstel komt dat tegen het kabinetsbeleid ingaat.

Het huidige plan van de CDA-fractie komt dan ook niet uit de koker van De Nerée zelf. Het was CDA-fractievoorzitter Pieter van Geel die twee weken geleden bij de Politieke Beschouwingen de weg baande. Hij kreeg ruimte van premier Balkenende om met voorstellen te komen.

Dat gebeurde gisteren in het debat met Bos. Naar goed Haags gebruik had de CDA-fractie van tevoren de coalitiepartners ingelicht over het plan. Maar PvdA en ChristenUnie waren kritisch: ze wilden wel nadenken over de CDA-plannen, maar alleen als aanvulling op de kabinetsplannen om de topinkomens aan te pakken. En niet, zoals het CDA zelf wil, in plaats van de voorstellen van Bos.

En dus kwamen PvdA en ChristenUnie met eigen aanvullende voorstellen om de topinkomens aan te pakken.

Bos zal de effecten van alle voorstellen naar verwachting op papier zetten en in november, bij de behandeling van het Belastingplan, opnieuw met de Kamer bespreken. Voor geen van de voorstellen is op voorhand een meerderheid te vinden.

Daarmee lijkt het aanvalsplan van Bange Frans te resulteren in een driedubbele nederlaag voor de coalitiepartijen. Alleen Wouter Bos kan tevreden zijn: zijn oorspronkelijke plan staat nog.

Egbert Kalse