Ambtelijke molen CBR voor gehandicapten

In NRC Handelsblad van 27 september maakt het CBR de opmerking dat mensen met een handicap geholpen zullen worden als ze zich melden. Drie jaar terug heb ik een epileptische aanval gehad, veroorzaakt door een ontsteking. Ontsteking is verholpen met antibiotica. Voor die tijd en daarna geen enkele aanval gehad.

Op advies van de neuroloog een half jaar niet rijden. In mijn onnozelheid heb ik dit gemeld bij het CBR. In welke ambtelijke molen je dan terechtkomt wil je niet weten. Na een half jaar een tijdelijk rijbewijs van een jaar, na een jaar een tijdelijk rijbewijs voor twee jaar. Elke keer weer medische verklaringen. Telkens wel de kosten van een nieuw rijbewijs. Volgende keer ben ik wat minder onnozel en wellicht anderen met mij.

    • D. Westerink Arnhem