Veel belangstelling voor Europees Sociaal Fonds

Het loopt storm met aanvragen voor het Europees Sociaal Fonds. Dat heeft staatssecretaris Aboutaleb (Sociale Zaken, PvdA) gisteren gezegd. Sinds begin dit jaar is ruim 130 miljoen euro aan subsidies toegekend uit dit werkgelegenheidsfonds. De ontvangers zijn gemeentelijke projecten voor reïntegratie, het praktijkonderwijs en bijscholingsprojecten voor werknemers.

Deze hausse sluit aan op de vorige periode, toen Aboutalebs voorganger Van Hoof (VVD) het aanvraagloket van het ESF voortijdig moest sluiten. Aan het begin van deze termijn, die liep van 2000 tot 2006, deinsden gemeenten en instellingen juist terug voor een subsidieaanvraag. In de periode van 2003 tot en met 2005 liet Nederland 310 miljoen euro liggen. Dat had te maken met enorme terugvorderingen door de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU. Brussel vond dat de in de jaren negentig verstrekte ESF-gelden niet verantwoord waren uitgegeven. Nederland moest 237 miljoen euro terug betalen.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de „koudwatervrees” die op de terugvorderingen volgde nu echt voorbij. „Bovendien zijn de uitvoerders nu veel beter op de hoogte van de boekhoudkundige eisen van de EU.” Ook wijst de woordvoerder op de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor er volgens hem voldoende vraag is naar langdurig werklozen.