Uitval op pabo door toets in rekenen

Ruim 38 procent van de studenten die in 2006 aan de pabo zijn begonnen, mag niet door naar het tweede jaar. Bij 12 procent is de reden dat zij niet zijn geslaagd voor de bindende taal- en/of rekentoets. Het aantal uitvallers door de toetsen ligt dit jaar 7,5 procent hoger dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de HBO-Raad die vandaag zijn gepubliceerd.

„Wij staan voor een lastig dilemma”, zegt voorzitter Doekle Terpstra van de HBO-Raad in een reactie op de cijfers. „Er dreigt binnen enkele jaren een tekort te ontstaan aan leraren in het basisonderwijs. Maar van alle scholieren die zich melden bij de pabo’s blijkt een aanzienlijk deel niet te kunnen rekenen op het niveau van groep 8 van de basisschool.” Maar we kunnen geen concessies te doen aan de kwaliteit, vindt Terpstra. „We móeten de basisvaardigheden op een hoger niveau te brengen.”

Eerstejaars pabo-studenten krijgen drie kansen om de toetsen voor taal en rekenen te halen. Uiteindelijk slaagt 76 procent. De rekentoets wordt afgenomen op het niveau van de beste 22 procent scholieren van groep 8. Bij de taaltoets ligt de adviesnorm op het niveau havo-4.

Het valt op dat studenten die van het vwo komen, de toetsen veel beter maken dan de havoleerlingen. Zij presteren op hun beurt weer een stuk beter dan studenten die van het mbo komen.

Overigens is het waarschijnlijk dat de komende jaren een nog groter deel van de eerstejaars de pabo zal moeten verlaten. Op dit moment hanteren sommige opleidingen een lage drempel voor het taalexamen. Omdat zij binnenkort strenger moeten toetsen, zullen nog meer studenten buiten de boot vallen.

Gezien de slechte taal- en rekenvaardigheden van pabo-studenten, vindt de HBO-raad het onbegrijpelijk dat staatssecretaris van Marja van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) vorige week het advies van de profielcommissies voor de Tweede Fase onmiddellijk van tafel veegde. In dat advies stond onder meer dat in alle profielen – ook in het Cultuur en Maatschappijprofiel op de havo – meer aandacht moet komen voor wiskunde.