Springstaartjes testen bodemvervuiling in Nederlandse grond

Rotterdam. Met de genetische `handtekening` van een springstaart willen wetenschappers de aard van bodemvervuiling bepalen. Springstaarten, bodemdiertjes van slechts enkele millimeters, leven van schimmels in de bodem en zijn extreem gevoelig voor vervuiling. De aanwezigheid van giftige stoffen veroorzaakt een stressreactie in hun lichaam. Met het onderzoek hopen wetenschappers van de vakgroep Dierecologie van de Vrije Universiteit de verandering in de genactiviteit waar te nemen. Zij werken in het project samen met bodemsaneringsbedrijven die de nieuwe test in de praktijk willen toepassen. Naar schatting gaat het in Nederland om 40.000 gevallen van ernstig vervuilde gronden die dringend gesaneerd moeten worden. Met de nieuwe test zouden bedrijven de plaatsen sneller kunnen identificeren. Springstaarten worden al veertig jaar gebruikt in een standaardtest die aangeeft of de bodem vervuild is maar niets zegt over de aard van vervuiling.