Slachtofferitis? Wij verweren ons juist!

Volgens Marcel Zuijderland (nrc.next, 24 september) lijden wij aan ‘overload van onszelf’.

Onzin. Wij verzetten ons tegen een misleidend beeld.

Marcel Zuijderland vulde vorige week twee kolommen in nrc.next met zijn oordeel over de stichting Onbeperkt Houdbaar. De bestuursleden van die stichting in oprichting lijden aan „slachtofferitis”, vindt hij. Het zou gaan om dames die denken psychische schade te hebben opgelopen door de cosmetische industrie, en onder dreiging van juridische stappen het verloren geluk terugeisen.

De enige plek waar onze stichting zich tot nu toe publiekelijk heeft gepresenteerd is op de website beperkthoudbaar.info. Als Zuijderland de moeite had genomen om daar een kijkje te nemen, dan had hij zijn stukje niet hoeven schrijven.

Maar we stellen ons graag nog even aan hem voor. De stichting Onbeperkt Houdbaar bestrijdt het irrealistische schoonheidsideaal dat alomtegenwoordig is in massamedia en reclame. Wij willen een eerlijk beeld van vrouwelijkheid zien. En geen vrouwenlichamen die digitaal of chirurgisch zijn aangepast aan een utopie. Dat is wel waar de glossy’s van uitpuilen. De recente emancipatienota van minister Plasterk (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, PvdA) is ons dan ook uit het hart gegrepen: ook hij pleit voor een realistischere beeldvorming over vrouwen.

De grootste verspreider en propagandist van het bizarre schoonheidsideaal – waar niemand zonder kunstgrepen meer aan kan voldoen – is de schoonheidsindustrie: de glossy’s, de plastisch chirurgen, maar vooral de cosmeticagiganten. Daarom willen we zo’n eerlijk vrouwbeeld in eerste instantie bereiken door cosmeticafabrikanten en hun reclames kritisch onder de loep te leggen. Blijkt dat fabrikanten in advertenties dingen beloven die zij niet kunnen nakomen, en dat zij bewust misleidende informatie verspreiden over het effect van hun product? Dan staan wij erop dat ze hun reclame aanpassen. Als een fabrikant na vriendelijk vragen onjuiste informatie blijft verspreiden, dan kan onze stichting juridische stappen zetten om wijzigingen af te dwingen.

Wij ondernemen dus absoluut geen juridische actie om genoegdoening te eisen voor persoonlijke onzekerheden of psychische schade, zoals Zuijderland vorige week beweerde. In het vervolg op Sunny Bergmans documentaire Beperkt Houdbaar hebben wij wel over die onzekerheden gepraat. Dat maakt ons volgens Zuijderland tot slachtoffers, en tot zelfgeobsedeerde dames.

Maar wij zijn geen slachtoffers. Integendeel: wij verweren ons actief tegen een misleidend beeld van vrouwelijke schoonheid. Tegen een maatschappij waarin zelfs de prachtigste vrouwen met scalpel of photoshop worden bewerkt voordat ze in een glossy mogen staan. Wij hebben geen enkel probleem met schoonheid of mooie vrouwen. Wel met een samenleving waarin het steeds normaler wordt gevonden dat je lichaam aan onnatuurlijke en irrealistische maatstaven moet voldoen om mooi te zijn.

Nicole Andries, Marèse Peters en Andrée van Emst zijn lid van de stichting Onbeperkt Houdbaar (in oprichting).

Meer over de stichting op de website beperkthoudbaar.info