Netwerker voor netwerken

Het idee van een interne markt is simpel. Spaanse sinaasappels moeten zonder problemen de Nederlandse schappen bereiken. Een advocaat die in Amsterdam woont moet in Brussel kunnen werken. Dit soort verkeer vereist een fijnmazig Europees netwerk van wegen, binnenwateren en spoor. De Europese Commissie heeft de Zeeuwse commissaris van de koningin Karla Peijs (CDA), voormalig minister van Verkeer en Waterstaat, aangesteld om twee Europese binnenvaartroutes te verbeteren.

U bent aangesteld als Europees coördinator van de Trans-Europese vervoersnetwerken. Wat is dat precies?

„Ik ga proberen de doorstroming te verbeteren van het vrachtverkeer op de waterweg Rijn-Maas-Main-Donau en het Seine-Scheldekanaal. De Donauroute loopt dwars door Europa en verbindt grote industriegebieden met de Rotterdamse haven en de Zwarte Zee. Het Seine-Scheldekanaal loopt van Noord-Frankrijk naar de haven van Antwerpen.”

Maar wat moet u coördineren?

„Ik ga bemiddelen tussen de vele belangengroepen. Een goed voorbeeld van de problematiek is een Roemeens deel van de Donau. De rivier is daar ondiep en dat hindert het vrachtverkeer. Milieuorganisaties zeggen dat het uitdiepen van de rivier het ecosysteem in gevaar brengt. En ze hebben zeker gelijk. Dus ik ga kijken hoe we de rivier op een duurzame manier beter bevaarbaar kunnen maken.

„Ik ga mij niet alleen voor transportbelangen inzetten. Dan schieten de onderhandelingen niks op en zijn we over negentig jaar nog nergens. We hebben de verantwoordelijkheid om het milieu niet te verknallen.”

Waarom bent u benoemd?

„Als minister van Verkeer en Waterstaat, van 2003 tot 2006, heb ik veel gedaan voor de binnenvaart. Zij hebben dus het vertrouwen dat ik hun belangen niet uit het oog verlies. Maar in mijn tijd als Europarlementariër, van 1989 tot 2003, kwam ik vaak op voor de milieubeweging. Dus ook daar sta ik goed te boek. Het helpt dat deze twee belangrijke partijen mij als een goede gesprekspartner zien.”

Meer informatie over de Trans-Europese Netwerken via http://ec.europa.eu/ten/index_en.html