Nederland is positief over voorstel voor verbod op `bomsites`

Lissabon. Nederland staat positief tegenover voorstellen van eurocommissaris Franco Frattini om internetsites die vanuit terroristisch oogpunt aanzetten tot haat of recepten publiceren voor het maken van bommen, te blokkeren of te verbieden. Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) heeft dat vanochtend gezegd tijdens EU-beraad van ministers van Binnenlandse Zaken in Lissabon. Ze liep daarmee vooruit op voorstellen die Frattini naar verwachting in november zal presenteren. Onderdeel van die plannen is een inventarisatie van de technische mogelijkheden om dergelijke sites te blokkeren. ”De mogelijkheid om in te grijpen moet er zijn” zei de minister na afloop van het overleg. ”Haat zaaien en het concreet beramen van aanslagen is strafbaar in Nederland. Het moet onderzocht worden of internetsites die daartoe oproepen, ook aangepakt kunnen worden. Op eigen kracht zal het Nederland niet lukken om daar een effectieve aanpak voor te ontwikkelen. Daarom is het van belang om dat in Europees verband te doen.” Sommige landen gaven in het overleg aan dat daar het ontwikkelen van een dergelijke strategie complex is omdat opsporingsinstanties daar zonder gerechtelijk bevel niet mogen `tappen`, dus ook niet op zoek mogen naar dergelijke sites. Andere landen vinden dat de privacy te veel onder druk komt te staan.