Bos rekent zich rijk bij corporaties

Het half miljard euro dat minister Bos (Financiën, PvdA) jaarlijks heeft ingeboekt als belastingopbrengst bij woningcorporaties is het product van hoopvol rekenen. Het bedrag is de grootste lastenverzwaring van dit kabinet. Maar het is ook een veelvoud van een recente schatting van het ministerie van VROM. De verwachting is bovendien dat corporaties de nieuwe vennootschapsbelasting zullen ontwijken. Volgens deskundigen is dat een normaal verschijnsel bij fiscale wijzigingen

„Dit kan alleen maar tegenvallen,” zegt Leo Stevens, emeritus-hoogleraar fiscale economie.

Toenmalig minister Dekker verklaarde vorig jaar juni in antwoord op Kamervragen dat de introductie van vennootschapsbelasting bij corporaties „een te verwaarlozen bedrag” zou opleveren. Zij verwees daarvoor naar een rapport uit maart 2005 waarin werd geconcludeerd dat de jaarlijkse opbrengst „minder dan 100 miljoen euro” zou bedragen. Het onderzoek werd in opdracht van VROM uitgevoerd door een onafhankelijk adviesbureau. Het ministerie van Financiën laat vandaag in een reactie weten het rapport niet te hebben gebruikt omdat een aantal berekeningen „niet deugdelijk” zouden zijn.

De plannen van het kabinet om veertig achterstandswijken te verbeteren hebben geleid tot een discussie over de vraag wie deze moet betalen. Het kabinet dreigde de woningbouwcorporaties een jaarlijkse heffing van 750 miljoen euro op te leggen. Vlak voor Prinsjesdag kwam minister Vogelaar (Wonen, Wijken Integratie, PvdA) met de corporaties overeen dat zij de komende tien jaar vrijwillig 2,5 miljard in de wijken investeren, waarvan zij 750 miljoen weer zullen terugkrijgen. Minister Bos kondigde de vervroegde introductie van vennootschapsbelasting aan die ieder jaar 500 miljoen euro zou moeten opbrengen.

Bos is bij de Rijksbegroting uitgegaan van de gezamenlijke winst van corporaties: 2 miljard euro in 2005. Die schatting houdt geen rekening met het gedrag dat de introductie van belastingen uitlokt. „Voor de zuiverheid van de discussie zou het beter zijn om scenario-analyses toe te voegen bij het inschatten van zulke bedragen”, zegt Van Eijck, oud-staatssecretaris van Financiën, die promoveerde op een verbetering van het Rijksbegrotingsbeleid. „Nu wordt geen rekening gehouden met gedrag.”

Corporaties: pagina 3