2 DEBAT

God lacht ook

Utrecht: Ramadanfestival, Tent, Kop van Lombok. Tijd: 20.00u. Toegang: gratis. Res: www.tumultdebat.nl

De Deense cartoonkwestie heeft veel opschudding veroorzaakt in de moslimwereld wat betreft humor en satire over de islam. In hoeverre mag je grappen maken over christenen, joden of moslims als je zelf niet tot die groep behoort? Moeten er spelregels komen over het maken van kwetsende grappen? Wat zijn in dit kader de grenzen van vrijheid van meningsuiting? Met o.a. Abdulwahid van Bommel en een optreden van comedian Ashar Usman, uit de VS. Het debat wordt voorafgegaan door een iftar om 19.00 uur, reserveren verplicht.