‘Ziekenhuis mag winst maken’

Door een onzer redacteuren

Den Haag, 1 okt. De zorgsector start met een experiment waarbij ziekenhuizen winst mogen uitkeren aan investeerders. Voorzitter Frank de Grave van de Nederlandse Zorgautoriteit, de toezichthouder in de zorg, werkt aan een proef met onder meer het Medisch Centrum Rijnmond Zuid in Rotterdam om deze commercialisering van het ziekenhuiswezen te testen. Het toestaan van winstuitkeringen door ziekenhuizen zou een grote nieuwe stap betekenen in de door het vorige kabinet ingezette marktwerking in de zorg.