Verdrag? Referendum? Dit vinden vier politici

Wat is voor u de essentie van het verdrag?

De essentie is dat de EU zo in staat is met 27 landen effectief te opereren. De EU wordt democratischer; de rol van nationale parlementen en van het Europese parlement worden versterkt. Het verdrag maakt duidelijk dat de gevreesde superstaat er nooit zal komen. Het brengt helderheid in de verdeling van wat wij in Nederland blijven doen en wat de EU voor ons aanpakt. Ook zijn de regels voor EU-lidmaatschap verankerd, zodat niet met de toetredingscriteria kan worden gerommeld. En lidstaten krijgen de mogelijkheid om typisch nationale arrangementen, zoals de Nederlandse woningbouwcorporaties, te vrijwaren van onnodige Brusselse bemoeienis.

Welke elementen van de EU wilt u versterken en welke wilt u terugdraaien?

Versterken: Het nieuwe verdrag helpt ons de EU slagvaardiger, transparanter en democratischer te maken. Dat is mooi, maar onvoldoende. De vertrouwensbreuk tussen Europa en de burgers kan alleen maar helen als Europa erin slaagt aansprekende prestaties te leveren op gebieden waar het nationale beleid tekortschiet. Voor Nederland is het van het grootste belang dat de EU de komende jaren grote vorderingen maakt met het klimaatbeleid, de criminaliteitsbestrijding, een gemeenschappelijk asiel- en migratiebeleid en met energiezekerheid. Terugdraaien: De EU moet af van het huidige structuurfondsenbeleid, waarbij er te veel geld wordt rondgepompt, ook tussen rijke landen. We moeten toe naar een beleid waarbij uiteindelijk alleen de armste EU-landen voor dit soort fondsen in aanmerking komen. Het landbouwbeleid moet worden gemoderniseerd. De vergaderingen van de EU ministerraad moeten openbaar. En Europa moet heel snel met een grote stofkam door de regelgeving, die is doorgeslagen.

Wat gebeurt er in Nederland als we het verdrag zouden verwerpen?

Ik vind het heel onverstandig als het daartoe zou komen. De Nederlandse inzet bij de onderhandelingen voor het Hervormingsverdrag, een inzet die de vertaling vormde van het `nee` uit 2005, is nagenoeg geheel gehonoreerd. Ik heb nog niemand horen beweren dat er nog meer voor ons in zit. Dus wat zouden wij met een nieuw `nee` in hemelsnaam voor ons land en onze mensen kunnen bereiken? Zeker niets meer, waarschijnlijk veel minder. Want onze Europese partners hebben nog heel wat stokpaardjes in de kast staan.

Welk Europa wilt u achterlaten voor de volgende generatie?

Een Europa waarin Nederlanders trots zijn op de vooraanstaande rol die wij spelen, waarin mensen beseffen hoe groot de belangen zijn, economisch en politiek. Een duurzaam Europa, dat de toon zet in een wereld die zich voorbereidt op de uitputting van fossiele brandstoffen en die een antwoord moet vinden op het klimaatprobleem. Een solidaire samenleving, waar het recht en niet het recht van de sterkste domineert. Een Europa dat gelooft in eigen kracht.