Verdrag? Referendum? Dit vinden vier politici

Wat is voor u de essentie van het verdrag?

Net als met de verworpen Europese Grondwet wordt een federaal Europa dichterbij gebracht. Nederland levert veto`s in op het gebied van justitie en politiesamenwerking, klimaat, energie, asiel en migratie. De Europese bureaucratie wordt versterkt met de instelling van een vaste voorzitter, zeg maar president, en een Europese minister van Buitenlandse Zaken. Al wordt die anders genoemd. Europa wordt steeds minder een samenwerkingsverband van staten en steeds meer een staat op zichzelf.

Welke elementen van de EU wilt u versterken en welke wilt u terugdraaien?

Versterken: Het klimaat- en milieuvraagstuk, en de aanpak van terrorisme en internationale criminaliteit. Het grote misverstand is dat daarvoor landen een deel van hun zeggenschap en bevoegdheden zouden moeten inleveren. We hebben juist kwalitatief goede samenwerking en afspraken nodig, die kunnen rekenen op draagvlak in alle landen. Terugdraaien: Bij het openstellen van de grenzen voor werknemers uit nieuwe EU-landen is het misgegaan. In plaats van 20.000 kwamen er 100.000 werkers. Nederland moet die arbeidsmigratie reguleren. Op delen van de interne markt zijn we doorgeslagen. Landen die goede redenen hebben om de markt te reguleren, worden gedwarsboomd vanuit Brussel. Zo mocht Nederland roetfilters voor auto`s niet eerder verplicht stellen. En onze woningcorporaties worden door concurrentieregels bedreigd. Wat de uitbreiding betreft, die is te snel gegaan. Roemenië en Bulgarije staan te ver weg van het Europese gemiddelde, als het gaat om de kwaliteit van de rechtsstaat en bestrijding van corruptie.

Wat gebeurt er in Nederland als we het verdrag zouden verwerpen?

Laten we om te beginnen hopen dat de bevolking alsnog bij die beslissing een stem krijgt. Mocht het een `nee` worden, dan is dat echt geen ramp. De verhalen over `geïsoleerd komen te staan` zijn bangmakerij. Landen met fundamentele kritiek hebben in het verleden altijd hun positie in de Unie behouden - en soms uitzonderingsposities bedongen. Denk aan Denemarken, het Verenigd Koninkrijk of Ierland. Ook bij dit verdrag heeft het VK uitzonderingsposities bedongen. Het kán dus. Natuurlijk wil je andere landen meekrijgen, maar dit kabinet heeft het `nee` van Nederland daar niet optimaal voor gebruikt. Men vond al snel dat men er bij de onderhandelingen het maximale uit had gehaald.

Welk Europa wilt u achterlaten voor de volgende generatie?

Een sociaal en vreedzaam Europa dat belangen van burgers centraal stelt. De EU is te veel een plaats waar lidstaten elkaar beconcurreren op arbeidsvoorwaarden, publieke en sociale voorzieningen en waar 20 miljoen mensen onvrijwillig werkloos thuis zitten. Een Europa waar de kwaliteit van het bestaan voorop staat, dat zou een mooie erfenis van onze generatie zijn.