Verdrag? Referendum? Dit vinden vier politici

Wat is voor u de essentie van het verdrag?

Het Europese verdrag heeft voor 95 procent dezelfde inhoud als de in 2005 door de Nederlandse burger massaal afgewezen Europese Grondwet. Nederland raakt ook met dit nieuwe verdrag soevereiniteit kwijt. Tientallen vetorechten gaan in rook op, bijvoorbeeld op het terrein van politie en justitie. Verder komt er een gemeenschappelijk Europees beleid voor asiel en immigratie. Dat betekent dat Nederland straks niet meer zelf kan beslissen wie er wel en wie er niet wordt toegelaten. Het is daarom schokkend dat het kabinet besloten heeft geen referendum te organiseren. Het kabinet minacht de kiezer en is bang dat Nederland weer `nee` zal zeggen.

Welke elementen van de EU wilt u versterken en welke wilt u terugdraaien?

Versterken: De EU zou zich uitsluitend moeten concentreren op economische samenwerking. Door intensieve economische samenwerking zal de welvaart verder kunnen worden vergroot. Bovendien kan Europa zo tegenwicht bieden aan de VS, Japan, China en India. Ook op het justitiële vlak kan samenwerking tussen de verschillende landen een grote meerwaarde hebben, als het gaat om het bestrijden van grensoverschrijdend terrorisme en de aanpak van de internationaal georganiseerde misdaad. Terugdraaien: Europa moet afslanken, en dat in twee betekenissen. Eén: minder lidstaten en zeker geen uitbreiding met Turkije. Twee: minder taken en bevoegdheden. Het Nederlandse parlement moet een vetorecht op alle terreinen krijgen. Bovendien moeten het Europese Hof van Justitie en de Europese Commissie fors in omvang worden teruggebracht. Het Europees Parlement moet worden opgeheven. Door een kleinere en minder bureaucratische EU kan de Nederlandse afdracht aan Brussel bovendien met miljarden omlaag.

Wat gebeurt er in Nederland als we het verdrag zouden verwerpen?

Niets. Het licht gaat niet uit, er komt geen oorlog en de economie stort niet in elkaar. Als Nederland het verdrag verwerpt, zou dat juist een eerste stap in de goede richting zijn, een zegen voor ons land. Nederland zou dan soeverein blijven op het gebied van immigratie en geen tientallen vetorechten inleveren, zoals met het nieuwe verdrag het geval is - dat overigens bijna een kopie is van de verworpen Grondwet. Bij verwerping van het verdrag zal Nederland, anders dan sommigen beweren, de EU niet hoeven te verlaten.

Welk Europa wilt u achterlaten voor de volgende generatie?

Een modern en welvarend Europa, dat trots is op zijn joods-christelijk-humanistische wortels, moet voor toekomstige generaties gewaarborgd zijn. Daarom is voortgaande economische samenwerking van groot belang. Essentieel is dat de Europese volken, hoe divers ook, hun bindende traditie verdedigen tegen het grootste gevaar dat hen bedreigt: de barbaarse islam. Nooit mag Europa - de bakermat van de moderniteit - verworden tot Eurabië.