Straks loopt bij storm het dorp Petten onder

De zeewering bij Petten blijkt plotseling niet veilig. Een diepe geul vlak voor de zeewering gaat voor hogere golfslag zorgen. Er moet snel ingegrepen worden.

Dijkgraaf Monique de Vries van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en gedeputeerde Rinske Kruisinga van de provincie Noord-Holland hebben deze week staatssecretaris Huizinga (Verkeer en Waterstaat, CU) persoonlijk op de hoogte gesteld van het „ontoereikende veiligheidsniveau” van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering. Afgesproken is dat Rijkswaterstaat woensdag een plan van aanpak presenteert.

De dreiging is te groot om te wachten met maatregelen tot na het stormseizoen, dat half oktober begint. De kans dat meer dan tien liter water per seconde per strekkende meter over de dijk slaat, is „veel hoger” dan de wettelijk toegestane jaarlijkse kans van één op tienduizend. Deze zogenoemde faalkans varieert nu van één op duizend tot één op vierduizend bij de overgangen van de dijk naar de duinen, hebben onderzoekers van ingenieursbureau Witteveen + Bos berekend. Op sommige gedeelten is de kans nóg veel groter.

Oorzaak van de „hevige” verontrusting is dat bij Petten sprake is van een „diepe geul” vlak voor de zeewering. Loco-dijkgraaf Ben Hakvoort: „Het water is daar dermate diep, dat je meer golfslag krijgt. De geul is vrij onverwacht ontstaan, stromingen zijn nu eenmaal een onberekenbare factor.” Onderzoekers denken bovendien dat de golven hoger ingeschat moeten worden dan vroeger gebeurde en dat geldt ook voor de kans dat zich deze hoge golven voordoen. Zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering speelt daarbij op langere termijn ook een rol.

Rijkswaterstaat besloot onlangs om een geplande zandsuppletie voor de kust anders uit te voeren. Dit omdat noodzakelijke ecologische onderzoeken en procedures meer tijd vergen. „Dit argument overtuigt ons gelet op het grote veiligheidsbelang allerminst”, schrijven provincie en hoogheemraadschap aan staatssecretaris Huizinga. Bovendien besloot Rijkswaterstaat de suppletie van zes tot zeven miljoen kubieke meter zand te verdelen over een grotere afstand dan oorspronkelijk geraamd. Maar uitstel is niet verantwoord, vinden hoogheemraadschap en provincie. Er is een „veel te grote kans” dat bij een storm het zeewater over de dijk loopt. In dat geval zou het dorp Petten met een grote overstroming te maken kunnen krijgen. „Dat kunnen we het dorp niet aandoen”, zegt loco-dijkgraaf Ben Hakvoort van het hoogheemraadschap. Vlak achter de zeedijk in Petten liggen enkele tientallen woningen die bedreigd worden. Een overstroming zou ook een aangrenzend natuurgebied onder water zetten al „zou dat vrijwel geen schade aanrichten”, aldus Hakvoort.

Mochten de zandsuppleties niet voor het stormseizoen worden uitgevoerd, dan zal het hoogheemraadschap mogelijk als „noodmaatregel” de zeewering „overslagbestendig” maken. „Dan gaan we zeildoeken over de dijken leggen, zodat in elk geval de dijk niet afkalft door het water”, aldus de dijkgraaf.

De Hondsbossche en Pettemer Zeewering geldt als een van de zwakke schakels langs de Nederlandse kust. Met versterking van deze zwakke schakels is onlangs een begin gemaakt in Noordwijk en op Goeree. De Noord-Hollandse zeewering is echter pas over drie jaar aan de beurt.