‘Prijs ov 7% hoger na komst chipkaart’

Lolke van der Heide

De openbaar vervoerbedrijven overwegen een extra tariefsverhoging voor hun diensten van 7 procent bij de invoering van de ov-chipkaart. Dit staat in een voorstel van de stadsregio Amsterdam, als opmaat voor een landelijke regeling. Staatssecretaris Tineke Huizinga wil juist dat reizigers niet méér voor de ov-chipkaart hoeven te betalen dan hun reiskosten nu.

In een brief aan de Reizigersadviesraad (RAR) in Amsterdam schrijft topambtenaar Nico van Paridon dat de ov-chipkaart, die per 1 januari 2009 in heel Nederland de strippenkaart en treinkaartjes moet vervangen, kan leiden tot een ‘vraaguitval’ van 7 procent. Dit percentage reizigers zou ervoor kiezen niet langer het openbaar vervoer te nemen. Het zou leiden tot een „substantiële opbrengstderving” schrijft Van Paridon en „dat betekent dat de vervoerders gecompenseerd zullen moeten worden”. Die compensatie vindt de stadsregio Amsterdam in een opslag van de bestaande tarieven, oplopend tot 7 procent.

Reizigersvereniging Rover heeft felle kritiek op de plannen van de Stadsregio Amsterdam. „Dit is onaanvaardbaar”, zegt een woordvoerder van Rover in een reactie. „Reizigers die het openbaar vervoer trouw blijven betalen zo het gelag.” De organisatie wijst op de toezegging die is gedaan door de vorige minister van Verkeer en Waterstaat, Karla Peijs dat invoering van de ov-chipkaart voor de reiziger geen tariefsstijging zou inhouden.

De openbaar vervoerbedrijven hebben nog een alternatieve oplossing voor hun kasprobleem: inning van een deel van de nu bestaande rijkssubsidie, de zogeheten ‘brede doeluitkering’, zonder dat ze daarvoor vervoer hoeven aan te bieden. Rover keert zich ook tegen deze optie: „Daar is deze subsidie niet voor bedoeld. Het geld dient te worden besteed aan vervoer of andere voorzieningen voor reizigers, en niet te worden aangewend om de financieel directeuren van vervoerbedrijven tevreden te houden.” Rover vraagt staatssecretaris Huizinga „de belofte dat de ov-chipkaart voor de reizigers niet duurder wordt ook daadwerkelijk gestand te doen”.

De invoering van de ov-chipkaart verloopt uiterst moeizaam. Na een proefperiode van twee jaar zou in Rotterdam vandaag voor het eerst op de metro, alleen de ov-chipkaart nog geldig zijn. Maar begin vorige maand stelde staatssecretaris Huizinga definitieve invoering alsnog uit tot een nader te bepalen datum. Er zijn nog naar haar oordeel nog te veel storingen en technische problemen.