Aanval op vredesmacht in Darfur

Soedanese rebellen hebben zaterdag een kamp van de Afrikaanse vredesmacht in Darfur aangevallen en geplunderd en zeker tien soldaten gedood. Veertig Afrikaanse militairen worden nog vermist.

De ongekende aanval ondermijnt het vredesoverleg dat eind deze maand in Libië moet beginnen.

Volgens officieren van de vredesmacht van de Afrikaanse Unie viel een eenheid van 1.000 rebellen in pantservoertuigen en gewapend met de kleine AU-basis bij Haskanita kort na het invallen van de nacht aan. De Afrikaanse soldaten boden enige tijd weerstand, maar de aanvallers braken hun verzet uiteindelijk, aldus de zegslieden. Volgens een AU-woordvoerder werd het kamp volledig verwoest.

Rebellen in Darfur stellen zich toenemend vijandig op ten opzichte van de Afrikaanse vredesmacht, die zij ervan beschuldigen de kant te kiezen van de regering in Khartoum. In het afgelopen jaar zijn verscheidene aanvallen op de vredesmacht aan rebellen toegeschreven.

De slecht-uitgeruste en ineffectieve vredesmacht van 7.000 man wordt de komende maanden uitgebreid tot een VN-AU-macht van meer dan 20.000 militairen en politiemannen die , zo ligt in de bedoeling van de VN-Veiligheidsraad, een eind moet maken aan het geweld in Darfur. Sinds Afrikaanse rebellen in 2003 in opstand kwamen tegen het regime zijn naar schatting 200.000 mensen in Darfur gedood en 2,5 miljoen op de vlucht gejaagd.

Het grootste deel van de slachtoffers komt op rekening van het Soedanese regeringsleger en zijn Arabische bondgenoten, de Janjaweedmilitie, maar de laatste maanden is er ook steeds meer sprake van geweld tussen de talrijke rebellengroepen onderling terwijl tegelijkertijd de criminaliteit toeneemt.

Tot welke rebellengroep de aanvallers behoorden, is onduidelijk. Volgens de AU-officieren ging het om strijders van het Soedan Bevrijdingsleger (SLA). Maar een rebellencommandant zei dat de aanval werd uitgevoerd door een afsplitsing van de Beweging voor Gerechtigheid en Gelijkheid (JEM), die zou samenwerken met de Eenheidsfactie van het SLA en uit zou zijn op wapens en een zetel tijddens het komende vredesoverleg. Een commandant van de Eenheidsfactie ontkende verantwoordelijk te zijn, maar zei dat de AU-basis „mogelijk in het kruisvuur had gelegen van onze gevechten met de regering”. (Reuters, AP)